2015. november 27, péntek - Virgil napja van.

Pályázati felhívás

Önkormányzat » Pályázati kiírások

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 20/2015.(X.12.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével a tulajdonában lévő Szikszó, Pázmány Péter tér 14. sz. T/1. sz. alatti költségelvű bérlakást az alábbiak szerint:

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése

Önkormányzat » Pályázati kiírások

Szikszó Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 23/2012. (XI.30.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

„Ismerj meg, hogy segíthess!”

Hírek » Városunk

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete a Norvég Civil Támogatási Alap pályázati támogatásával 2015. április 1. és 2016. április 30. között szemléletformáló programot valósít meg B.-A.-Z. megyében „Ismerj meg, hogy segíthess!” címmel.

Hirdetmény

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 25. napján (szerdán) 18.00 órától KÖZMEGHALLGATÁST TART.

Helyszín: Inkubátorház nagyterem (3800 Szikszó, Rákóczi út 33.)

Meghívó

Hírek » Városunk

Az Őszirózsák Nyugdíjas Klub és a Bruno Gröning Baráti Kör szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a „CSODADOKTOR” NYOMÁBAN c. dokumentumfilm megtekintésére!

HIVATÁS – SZOLGÁLAT – KARRIER

Hírek » Városunk

Rendőr szeretnél lenni?

Ha cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár vagy, és rendelkezel érettségivel vagy azt 2016. július 1-ig megszerzed, illetve megfelelsz az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági elvárásoknak, már megtetted az első lépést.

Pályázati felhívás

Önkormányzat » Pályázati kiírások

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2015. (X.12.) sz. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon meghatározott lakbérű bérlakások közül az alábbi bérlakást pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint:

Álláshirdetés

Hírek » Városunk

A szikszói szauna gyár, felvételt hirdet, 2 fő asztalos szakmunkás munkakörben.

Érdeklődni, munkaidőben Fáklya Lászlónál lehet, a helyszínen.

Cím: Szikszó, Görög katolikus templom mögött az Ipari Park területén.

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése

Önkormányzat » Pályázati kiírások

Szikszó Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 23/2012. (XI.30.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

Mindenszentek idején emelkedik a tűzesetek száma

Hírek » Városunk

Általános szokás, hogy Mindenszentek napján és az azt követő Halottak napján gyertyát gyújtunk a halottakért, nemcsak a temetőkben, hanem otthon is. A gyertya fénye azonban nemcsak az örök világosságot jelképezi, annak lángja veszélyt is jelenthet. A statisztikák szerint az évnek ebben az időszakában megemelkedik tűzesetek száma.

Fejlesztések a Kormányhivatalokban

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szikszói Járási Hivatala » Hirdetmények

A területi államigazgatás sikeres átszervezésének támogatása érdekében Magyarország Kormánya elindította „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” (EKOP-2.1.23-2013-2013-0001) és „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” (EKOP-1.2.26-2013-2013-0001) című, európai uniós forrásból finanszírozott kiemelt projekteket, hogy a jogi és szervezeti háttér kialakításával együtt a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalainak informatikai fejlesztése is megvalósuljon.

Pályázati felhívás

Önkormányzat » Pályázati kiírások

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többszörösen módosított 2/1994. (I.27.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon meghatározott lakbérű bérlakások közül az alábbi bérlakást pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint:

Bursa Hungarica - B típusú pályázati kiírás

Önkormányzat » Pályázati kiírások

Szikszó Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

 

  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

  • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

  • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

  • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

© 2015 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja