2018. július 19, csütörtök - Emília napja van.

Tájékoztatás, felhívás

Ügyiratszám: Sz./1313/2017

Telefonszám: 46/596-444

 

Tisztelt Lakosság!

Felhívom a T. Lakosság figyelmét, hogy a köztisztaságról és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 15/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés a) és f) pontja kimondja, hogy „az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni az ingatlan és az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetve a járdaszakasz melletti nyílt árok tisztán tartásáról (gyom-, illetve gazmentesítés)”.

Tekintettel arra, hogy a fent leírtak betartása köztisztasági, környezetvédelmi és városképi szempontból is fontos, ezért ennek végrehajtásában mindenki köteles közreműködni.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, használója a járda és az árok tisztítását nem tudja elvégezni, úgy kérem, hogy írásban jelezze Szikszó Város Önkormányzatánál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.), és az önkormányzat a bejelentés alapján fizetés ellenében elvégzi a szükséges feladatokat.

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Szikszó, 2017. május 11.

 

Füzesséri József sk.

polgármester

© 2018 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu