2019. január 18, péntek - Piroska napja van.

Lakossági fórum

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján településképi rendelet megalkotásáról döntött. A rendelet szakmai megalapozását településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) készítésével támasztja alá.

A Tktv 16. § (2) bekezdése, illetőleg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A §. (1) bekezdés d) pontja, továbbá Szikszó Város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 26/2017. (IX. 22.) számú rendelete alapján

A Településképi Arculati Kézikönyv, illetőleg a Településképi rendelet munkaközi egyeztetése céljából 2017. november 22–én 13:00 órakor az Inkubátorház Nagytermében (3800 Szikszó, Rákóczi út 33.) lakossági fórumot tart melyre Szikszó város lakosait, a helyi egyházak, civil szervezetek és vállalkozások képviselőit tisztelettel meghívom.

Szikszók, 2017. november 13.

 

Füzesséri József sk.

polgármester

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu