2019. november 14, csütörtök - Aliz napja van.

Köztemetések elrendelése

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Ügyindítás:

Az eljárás hivatalból indul.

A temetés elrendeléséhez szükséges iratok:

- az a) és b) pont igazolása

– halottvizsgálati bizonyítvány

– halotti anyakönyvi kivonat

– rendőrségi engedély /rendkívüli haláleset/

Alkalmazott jogszabályok:

1993. évi III. tv.

2004. évi CXL. tv.

Osztály: Önkormányzati és Szociális Osztály

Ügyintéző: Kovácsné Szoboczki Andrea
 

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu