2019. augusztus 18, vasárnap - Ilona napja van.

Közgyógyellátás

Fajtái:

1. alanyi

2. normatív

3. méltányos

Jogosultsági feltételek:

1.) Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult

- az átmeneti gondozott, az átmeneti tartós nevelésbe vett kiskorú,

- az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy, aki arra tekintettel részesül rendszeres szociális segélyben, mert munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,

- a pénzellátásban részesülő hadigondozott, nemzeti gondozott,

- a központi szociális segélyben részesülő,

- a rokkantsági járadékos,

- az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban,

- az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

2.) Normatív közgyógyellátásra jogosult, az a személy,

- akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja a nyugdíjminimum 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy

- a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum összegét, egyedül élők esetén 150 %-át.

3.) Méltányos közgyógyellátásra jogosult az a személy,

- akinek havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 25 %-át meghaladja, és

- családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

- 150 %-át,

- 200 %-át egyedül élő esetében.

Támogatás mértéke:

- Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége. Az egyéni gyógyszerkeret legmagasabb havi összegét, valamint az eseti keret éves összegét az éves központi költésgvetésről szóló törvény határozza meg.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - a Polgármesteri Hivatal 6. számú szobájában lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- jövedelemigazolás

- alanyi jogosultság esetén az ezt alátámasztó dokumentum

- a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről a háziorvos, illetve – személyes gondoskodást nyújtó átmeneti és bentlakásos szociális intézményben vagy gyermek- és ifjúságvédő intézetben, nevelőotthonban elhelyezett jogosult esetén – az intézmény orvosának igazolása.

Alkalmazott jogszabályok:

- 1993. évi III. törvény

- 2004. évi CXL. törvény

- 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet

- Szikszó Város Önkormányzatának 6/2000.(IV.28.) sz. rendelete

Osztály: Önkormányzati és Szociális Osztály

Ügyintéző: Kovácsné Szoboczki Andrea

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu