2019. augusztus 18, vasárnap - Ilona napja van.

Időskorúak járadéka

Jogosultsági feltételek:

Időskorúak járadékában részesíthető a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személy, ha

a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és saját, illetve a vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 80 %-át,

b) egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 95 %-át,

c) egyedülálló, 75. életévét betöltötte, és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 130 %-át.

Támogatás összege:

a) pont esetében a nyugdíjminimum 80 %-a,

b) pont esetében a nyugdíjminimum 95 %-a,

c) pont esetében a nyugdíjminimum 130 %-a.

A jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az adható támogatás és a jogosult havi jövedelmének különbözete. Ha a különbözet összege nem éri el az 1.000,-Ft,-ot akkor legalább l.000,-Ft járadékot kell megállapítani.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – a Szikszói Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálatnál (Szikszó, Rákóczi u. 60.) lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- jövedelemnyilatkozat

- házastárs, vagy élettárs jövedelemigazolása

Alkalmazott jogszabályok:

- 1993.évi III. törvény

- 2004.évi CXL. törvény

- 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

Osztály: Önkormányzati és Szociális Osztály

Ügyintéző: Kovácsné Szoboczki Andrea

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu