2019. augusztus 18, vasárnap - Ilona napja van.

Hazai anyakönyvezés

Külföldön történt születés, házasságkötés, haláleset hazai anyakönyvezése

Az eljáráshoz szükséges iratok:

- a külföldi anyakönyvi okirat hiteles magyar fordítással ellátva

- külföldön született gyermek esetében a szülők házassági kivonata, mindkét szülő nyilatkozata a gyermek magyarországi lakóhelyének létesítéséhez, mindkét szülő nyilatkozata a gyermek nevére vonatkozólag, ha az a házassági kivonatnak nem tartalma, illetőleg a magyar névviselési szabályok miatt szükséges

- külföldön történt halálesetén az elhalt személyi okmányai

Az eljárást a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezető előtt lehet kezdeményezni személyesen vagy meghatalmazott útján. Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el szükséges a személyi okmányaik fénymásolatát csatolni. A külföldön kiállított közokiratot – ha nemzetközi szerződésből vagy viszonossági gyakorlatból más nem következik – diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni.

Osztály: Hatósági Osztály

Ügyintéző: Horváthné Steiner Andrea

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu