2019. június 16, vasárnap - Jusztin napja van.

Felhívás

Tisztelt Szikszói lakosok!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város teljes közigazgatási területére új integrált településfejlesztési stratégiát készít. Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítése kiemelt fontosságú, hiszen a stratégia célja, hogy településünk térségi pozícionálását megadja és a település számára az elkövetkező évek fejlesztési irányvonalát meghatározza.

Önkormányzatunk kiemelt célja az, hogy a településen élő valamennyi állampolgár be tudjon kapcsolódni az integrált településfejlesztési stratégia készítésébe, illetve folyamatosan véleményezni tudják a már elkészült anyagokat.

Fontos számunkra minden lakos véleménye, ennek alapján kérjük, hogy akár anonim módon, akár nevét is vállalva szíveskedjen bekapcsolódni ezen tervezési folyamatba.

A tervezési folyamatban keletkezett dokumentum megismerésének módjai az alábbiak:

  • a település honlapján (http://www.szikszo.hu/) folyamatosan közzétesszük és dokumentáljuk a tervezési folyamat egyes állomásait, az elkészített dokumentumokat,
  • az önkormányzat hirdetőtábláján folyamatos tájékoztatást kaphatnak az érdekeltek a tervezési folyamat előrehaladásáról, a partnerségi egyeztetések fórumairól,
  • a település honlapján lévő adatlap használatával bárki megfogalmazhatja a véleményét, észrevételét, javaslatát a település fejlesztésével kapcsolatban.

Kérjük, hogy véleményével, észrevételével segítse munkánkat. Településünk sikeres fejlesztése közös célunk!

Szikszó, 2015. március 23.

 

Tisztelettel:

 

……………………………….

polgármester

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu