2019. május 26, vasárnap - Evelin, Fülöp napja van.

Hagyatéki ügyintézés dokumentumok, okmányok

A hagyatéki meghallgatásra a leltár pontos elkészítése miatt az értesített személynek célszerű magával hoznia:
- halotti anyakönyvi kivonatot (és annak fénymásolatát),
- írásbeli végintézkedést (végrendeletet), illetve öröklési szerződést, tartási szerződést,
- fel nem vett nyugdíj esetén nyugdíjszelvényt,
- fel nem vett járandóság (munkabér, táppénz) esetén igazolás a munkahelytől,
- ingatlan esetén ingatlan-nyilvántartási adatokat (helyrajzi szám, fekvés, művelési ág, tulajdoni hányad, jogcím, stb.) tartalmazó okiratot (földhivatali kijegyzés, tulajdoni lap, adásvételi szerződés, földhivatali határozat stb.),
- biztosítási kötvényt, szerződést,
- gépjármű, utánfutó forgalmi engedélyét,
- fenntartásos takarékbetétkönyvet, takaréklevelet, kötvényt, kincstárjegyet, értékpapírt stb.,
- kárpótlási jegyet, vagyonjegyet, részjegyet,
- lakossági folyószámla, devizaszámla, egyéb - pénzintézetnél vezetett – számla kivonatát,
- nyugdíjpénztári tagságot igazoló okiratot,
- gazdasági társaság (Kft., Bt., stb.) esetén társasági szerződés vagy cégbejegyzés kivonatát,
- temetési számlákat.

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu