2019. május 26, vasárnap - Evelin, Fülöp napja van.

Adóügyi ügyintézés határidők

Minden adónem esetén az általános ügyintézési határidő 30 nap.

A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni.

Továbbá:

Adó- és értékbizonyítvány:

 • Az adó- és értékbizonyítvány kiállításának határideje a kérelem benyújtásától számított 8 nap.

Adóigazolás (hatósági bizonyítvány):

 • A hatósági bizonyítvány kiállításának határideje a kérelem benyújtásától számított 10 nap.

Építményadó:

 • Az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz

Gépjárműadó:

 • Bevallási kötelezettség: Általános esetben nincs.

 • Az adózónak közvetlenül az illetékes önkormányzati adóhatóságnál be kell jelentenie (15 napon belül):

 • a mentességre való jogosultságot (a leggyakoribb eset a mozgáskorlátozottak mentessége),

 • az adófizetési kötelezettség szünetelését,

 • ha olyan gépjármű tulajdonjogát szerezte meg, amelynek korábbi tulajdonosa (elidegenítője) adómentes volt.

Helyi iparűzési adó:

 • A helyi iparűzési adóról állandó jelleggel végzett tevékenység esetében az adózónak az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tennie, a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell adóbevallást tennie.

 • A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozót adóbevallási kötelezettség nem terheli, kivéve az alábbi eseteket:

- 2015. adóévre vonatkozóan megszűnés hónapjának, vagy a szünetelés kezdő hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül, ha a kata adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt, vagy szünetel,

- az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adója az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye,

- az adóévet követő év január 15-ig, ha az önkormányzat rendelete alapján az adóévben:

• adókedvezményt kívánnak figyelembe venni,

• az ideiglenes tevékenység végzése után megfizetett átalányadót, vagy

• a megfizetett e-útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy

• a foglalkoztatás- növelés címén adóalap-mentességet – 1 fő után 1 millió forint/év – kívánnak érvényesíteni.

 • Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie.

Idegenforgalmi adó:

 • Az adóbeszedésre kötelezett adózónak az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell a bevallást benyújtania.

Jövedéki adó:

 • A magánfőző az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül.

Kommunális adó:

 • Az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz.

Települési adó:

 • Az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz.

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu