2019. május 26, vasárnap - Evelin, Fülöp napja van.

Műszaki és Hatósági ügyintézés jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény

Birtokvédelem:

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény V. Könyv

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Fakivágás: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet,

külterületen lévő fa esetén az erdőről, az erdő védelméről és erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

Jegyzői igazolás 3,5 t-t meghaladó tehergépjárművek tárolására:

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

Kereskedelmi tevékenység bejelentése:

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

Közterület használati engedély:

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 16/2005. (XI.11.) sz., az azt módosító 10/2006. (IX.06.), 21/2006. (XII.13.) és a 12/2007. (VI.29.) sz. rendeletekkel egységes szerkezetben lévő önkormányzati rendelete

Panasz vagy közérdekű bejelentés:

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

a panasz vagy bejelentés tartalmától függő, ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok

Telekalakítási előzetes szakhatósági állásfoglalás:

 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervről szóló 20/2011. (X.12.) számú önkormányzati rendelete

Telepengedély, illetve bejelentés köteles ipari tevékenység végzése:

 a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Üzletműködési engedély:

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu