2018. január 18, csütörtök - Piroska napja van.

Pályázati felhívás

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 20/2015.(X.12.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő szakember lakbérű bérlakások közül az alábbi bérlakást pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbiak szerint:

Szikszó, Bolt u. 11. 1/2. szám alatti – 1 szoba, 1 nappali (szoba) 1 konyha,

1 fürdőszoba, 1 WC helyiségekből álló 58 m2 alapterületű szakember bérlakás

  1. A bérleti díj 148.-Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.

  2. A bérbeadás a Képviselő-testületi döntést követően a munkaviszony fennállásának időtartamára vagy a szikszói lakás tulajdonjogának megszerzéséig történik.

  3. Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) igényelhető kérelem nyomtatvány kitöltésével és szükséges mellékletek csatolásával lehet.

  4. A pályázatok benyújtási határideje: 2017. március 8. napja 16:00 óra

  5. A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap.

 

További információ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. tel.: 46/596-444, fax.: 46/596-211) kérhető. A bonyolítással a Képviselő-testület megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt, a bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

© 2018 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja