2018. május 25, péntek - Orbán napja van.

Pályázati felhívás

Szikszó Város Önkormányzata pályázatot hirdet Start munkaprogram koordinátor munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkozás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó Város Önkormányzat közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Start munkaprogram keretében kb. 20 ha területen megvalósítandó mezőgazdasági munkák koordinálása, irányítása. Konyhakerti növények, levendula, csicsóka, olajtök termesztésének felügyelete.

A Start munkaprogramban résztvevő közfoglalkoztatottak napi munkájának koordinálása, irányítása, helyszíni ellenőrzése.

Munkabér:

A munkabér megegyezés szerint, megállapítására a „Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Legalább középfokú mezőgazdasági végzettség

  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szikszói helyismeret

  • Növénytermesztésben való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben. Nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füzesséri József polgármester nyújt, a 46/596-450-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/881/2017., valamint a munkakör megnevezését: Start munkaprogram koordinátor.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szikszó Város honlapja

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.szikszo.hu

© 2018 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu