2018. május 25, péntek - Orbán napja van.

Pályázati felhívás

Szikszó Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Szikszó Város Önkormányzata területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2019. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 21/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM. rendelet és egyéb jogszabályok által meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő,

 • magyar állampolgárság

 • büntetlen előélet

 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz

 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Szoboczki Andrea nyújt, a 46/596-449 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ./878-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

 • Személyesen: Kovácsné Szoboczki Andrea, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szikszó Város honlapja - 2017. április 24.

 • Szikszó Város Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2017. április 24.

 • Képújság - 2017. április 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

© 2018 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu