2017. május 29, hétfő - Magdolna napja van.

Rendeletek

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Önkormányzat » Rendeletek

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelete

Az azt módosító 8/2014.(XI.21.) számú 2/2015.(II.19.) számú, 9/2015.(V.11.) számú, 17/2016.(IX.15.) számú és a 20/2016.(X.27.) számú rendeletekkel egységes szerkezetben

Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ) alkotja meg:

© 2017 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja