2019. június 16, vasárnap - Jusztin napja van.

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete által nyújtott támogatások közzététele

Az államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései szerint az önkormányzat köteles közzétenni az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat.

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évben az alábbi támogatások odaítéléséről döntött:

 

Támogatást nyújtó neve Kedvezményezett neve Támogatás célja Támogatás összege Támogatási program megvalósítási helye
Szikszó Város Önkormányzat „Karolai” Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány Iskolás gyermekek környezeti nevelése,oktatása 5 500 000 Szalonna Karola-major, Meszes, Fő u. 32.
Szikszó Város Önkormányzat Abaúj Tv Alapítvány Helyi televízió működtetése 5 100 000 Szikszó, Rákóczi u. 33.
Szikszó Város Önkormányzat Turul Provincia Kht. Városüzemeltetési feladatok ellátása 22 202 000 Szikszó Város területe
Szikszó Város Önkormányzat Római katolikus Egyház Orgonaépítés 2 000 000 Római katolikus templom
Szikszó Város Önkormányzat Görög Katolikus Egyház Templom építés 3 000 000 Az épülő görög katolikus templom
Szikszó Város Önkormányzat Református Egyház Parókia felújítás 3 000 000 Kálvin téri parókia
Szikszó Város Önkormányzat Pro Urbis Alapítvány március 15-ei ünnepség megrendezése 279 491 Szováta
Szikszó Város Önkormányzat Szikszói Úszóegyesület eszközfejlesztés, személyszállítás, edzőtábor 100 000  
Szikszó Város Önkormányzat HABI-TUS Egyesület II. Szikszói Magyar Napok megrendezése 200 000 Szikszó Város területe
Szikszó Város Önkormányzat Szikszói Rendőrőrs üzemanyag vásárlás 100 000 illetékességi terület
Szikszó Város Önkormányzat Szikszói Lions Klub Jótékonysági koncert 50 000 Szikszói Református Templom

 

 2009. évben nyújtott céljellegű támogatások

Támogatást nyújtó neve Kedvezményezett neve Támogatás célja Támogatás összege Támogatási program megvalósítási helye
Szikszó Város Önkormányzat „Karolai” Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány Iskolás gyermekek környezeti nevelése,oktatása 4 000 000 Szalonna Karola-major, Meszes, Fő u. 32.
Szikszó Város Önkormányzat Abaúj Tv Alapítvány Helyi televízió működtetése 3 600 000 Szikszó, Rákóczi u. 33.
Szikszó Város Önkormányzat Pro Urbis Alapítvány március 15-ei ünnepség megrendezése 296 347 Szováta
Szikszó Város Önkormányzat Turul Provincia Kht. Városüzemeltetési feladatok ellátása 12 500 000 Szikszó Város területe

 

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu