2019. december 09, hétfő - Natália napja van.

Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola

A Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola Abaúj egyik kisvárosában, Szikszón működik.
A fenntartó, Szikszó Város Önkormányzata 1995-ben az oktatási intézmények összevonásával (Szepsi Csombor Márton Gimnázium és Szakképző, Móricz Zsigmond Általános Iskola) teremtette meg a mai iskolaszerkezet kiépítésének lehetőséget.

2002-ben a Nevelési tanácsadóval bővülve, több célú, közös igazgatású intézmény lett az iskola.

Az intézmény 14 évfolyamon nevel és oktat 6 éves kortól felnőtt korig nappali és levelező tagozaton. A tanulók létszáma évek óta több mint ezer fő

Oktatási formák nappali tagozaton:
8 évfolyamos általános iskola
4 és 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
(A hatosztályos képzési formában közbeiktatott évfolyamaként igény esetén nyelvi elkészítő osztály indul)
érettségi utáni szakképzés közép és felső fokon
levelező tagozaton: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, szakképzés.

Az általános iskolai tagozaton beiskolázási körzete elsősorban Szikszó város, de az utóbbi időkben, élve az iskolaválasztás jogával, a környező településekről is járnak hozzánk gyermekek; vonzó számukra az emelt szintű képzés: 1-8. évfolyamig testnevelés, 3-10. évfolyamig idegen nyelv, 5-8. évfolyamig matematika tantárgyakból. Az idegen nyelvi emelet óraszámú oktatás a hatosztályos képzési formában folytatódik a gimnáziumi tagozaton. A szakképzés irányai: informatika.

A város oktatási koncepciójában a környék igényeit kielégítő, megbízható, jó színvonalú tudást adó, a város gyermekeinek helyben tanulási lehetőségét biztosító iskola igényét fogalmazza meg.

Valamennyien Szepsi Csombor Márton szellemében igyekszünk tanítványainkat nevelni:

"Mindezeket pedig más végre nem kívántam, hanem csak hogy az én tövises és k?sziklás Ithacámnak, az sok hadak és háborúságok miatt pusztaságba került hazámnak, Magyarországnak ... hasznára, javára és tisztességére fordítanám."

3800 Szikszó, Miskolci u. 9.
Tel. / fax: 06-46/596-323
E-mail:
titkarsag@szepsisuli.hu

További információk:
www.szepsisuli.hu

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu