2019. szeptember 15, vasárnap - Enikő, Melitta napja van.

Történelmi alakok

A Csákyak

Városunk » Történelmi alakok

Magyar főnemesi család, amely Zsidó nemzetségből származott. Felemelkedésüket Zsigmond királynak köszönhették, ő emelte a családalapító Zsidói István /1350-1397/ fiait, Miklóst és Györgyöt bárói rangra, aki birtokadományokkal is ellátta őket.

A Hunyadyak

Városunk » Történelmi alakok

A család első ismert őse a Hunyad vármegyei Nagy András, Majthényi László budai prépost és szerémi püspök tisztje volt, ki 1607-ben Rudolf királytól címeres nemeslevelet kapott.

A Perényiek

Városunk » Történelmi alakok

Ősi Abaúj megyei család, hosszú évszázadokig Észak-Magyarország egyik legbefolyásosabb földbirtokosai. Első ismert ősük Dobosi Orbán, aki 1292-ben királyi adományként kapta a később a család nevét adó perényi birtokot.

Az Aba nemzettség

Városunk » Történelmi alakok

A legrégibb magyar nemzetségek egyike, nevüket vélhetően Aba Sámuel magyar királyról /1041-44/ kapták.

Batizi András /1515-1546/

Városunk » Történelmi alakok

A magyarországi reformáció egyik kiemelkedő alakja. 1530-tól Kassán tanított, majd a szikszói iskolában rektori tisztet töltött be.

Benczédi Székely István

Városunk » Történelmi alakok

A Perényiek pártfogoltja volt, ezért elsősorban a Felvidéken tevékenykedett. 1529-ben mint ferences rendi barát iratkozott be a krakkói egyetemre, de onnan már lutheránusként tér vissza.

Dévai Bíró Mátyás /1500-1545/

Városunk » Történelmi alakok

Krakkóban, majd Wittembergben tanul, nyíltan hirdeti Luther tanait, Budán 52 tételben foglalja össze a reformáció elveit.

II. Rákóczi Zsigmond (1544-1608)

Városunk » Történelmi alakok

1544-ben született Felsővadászon, a magyar történelem egyik legmozgalmasabb időszakában. Mivel a törökök az ország déli részéből egyre nagyobb részt foglaltak el, a harcok már a század második felétől érintették birtokait.

Kunsch József

Városunk » Történelmi alakok

Nagy múltú, tekintélyes szikszói családban született Kunsch József. Édesapja több ízben volt a református egyház főgondnoka. Jogi tanulmányai után Pesten lett ügyvéd, amikor pedig hírét vette az 1852-es szikszói tűzvésznek, az ő ötlete volt, hogy Szikszói Enyhlapok címmel könyvet adjanak ki az újjáépítés anyagi forrásainak előteremtésére.

Szepsi Csombor Márton /1594-1633/

Városunk » Történelmi alakok

Földrajzi író, utazó. Iskoláit Kézsmárkon végezte, majd 1616 és 1620 között bejárta fél Európát. Utazásai során Danzigban, Londonban és Salzburgban is előadásokat hallgatott. Visszatérése után először Kassán, majd Varranóban vállal tanítói állást.

Szikszai Fabricius Balázs /1530-1576/

Városunk » Történelmi alakok

Szikszón született, iskoláit is itt végezte, majd Sárospatakon, Kassán és Bártfán tanult. Az egyetemet Wittembergben végezte el, az ott tanuló magyar diákok seniorrá választották.

Turkolly Sámuel /1691-?/

Városunk » Történelmi alakok

Szikszón született és itt is végezte el az elemi iskolát, majd 1703-ban a sárospataki református kollégiumba iratkozott be. Amikor 1709-ben befejezte tanulmányait azonnal csatlakozott a kurucokhoz, de a szatmári béke megkötése után elhagyta az országot és Moszkvába ment. Találkozott Nagy Péter cárral, és megtanult oroszul. Belépett az orosz hadseregbe, ahol igen gyorsan emelkedett a ranglétrán.

Vécsey Tamás /1839-1912/

Városunk » Történelmi alakok

Szikszói születésű, nemzetközi hírű jogtudós, történész. Szikszón kezdte meg tanulmányait, és egészen 1852-ig itt is tanult, de a nagy tűz a gimnázium épületét sem kímélte, így ekkor átiratkozott a miskolci gimnáziumba, majd a nagyhírű eperjesi középiskolába.

© 2019 - szikszo.hu - Szikszó Város honlapja

Egyedi honlap és webáruház fejlesztés - Cocodeo - www.cocodeo.hu