Szikszó címer
 

Április 12-től újra nyit a hulladékudvar

A BMH Nonprofit Kft., mint a megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója tájékoztatása szerint a hulladékudvarok 2021. április 12-től a megszokott nyitvatartási rend szerint újra nyitva tartanak. A hulladék udvarok nyitvatartási rendje a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el. Kérik az ingatlanhasználókat, hogy a hulladék beszállítása során az ügyfeleik és kollégáik egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni!

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a száját és az orrát eltakaró védőmaszkot viselni.

Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar kezelője jogosult a hulladék átvételt megtagadni.

A beszállított hulladék pakolásáról és annak a hulladékudvarban történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez - határozatlan ideig - a hulladék udvar kezelője segítséget nem tud biztositani, ezért az ingatlanhasználok számára javasoljuk, hogy segítőt hozzanak magukkal.

Valamennyi szükséges adatfelvételre a személyes iratok, okmányok felmutatásával és szóban történő bediktálás útján kerül sor.

Kérjük továbbá, hogy az adatok rögzítése során az irodába történő belépest mellőzzék!

Az ügyintézés során az 1,5 méteres védő távolságot szükséges betartani. Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladék udvar kezelője jogosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlan használóknak sorra kerüléséig a kapun kívül kell várakozniuk.