Szikszó címer
 

Aktuális

Dr. Farkas József biológus

Városunk » Érdekes szikszóiak2008. 06. 22. 18:03

Biológus, a biológiai tudomány kandidátusa. 1951-ben született Szikszón. Általános és középiskolai tanulmányait itt végezte. Az ELTE TTK-n biológus diplomát szerzett 1975-ben. 1988-ig Szarvason dolgozott a Haltenyésztési Kutató Intézetben, a mikrobiális ökológia tárgykörében. A fenti témakörben mintegy 45 tudományos közleménye jelent meg. 1988-ban visszaköltözik Szikszóra, és a gyógyszeriparban dolgozik tovább. 1990 óta a helyi önkormányzat tagja. Egy ideig alpolgármester, a helyi környezetvédelmi bizottság elnöki tisztét több alkalommal is betölti. 1992 óta a Cserehát dombvidék flórájának feltárását végzi. Számos itt termő védett növény élőhelyét írta le.

Gergye Zoltán keramikus

Városunk » Érdekes szikszóiak2008. 06. 22. 18:01

Második éve vagyok a Szikszói Művészeti Iskola óraadó tanára, a képzőművész szakos gyerekeket oktatom az agyagművesség, a kerámiakészítés, a fazekasság "rejtelmeire". E mellett még én vezetem a Művelődési Központ Színjátszó Csoportját, ahol a színházművészet, a színészet még titokzatosabb "rejtelmeivel" ismerkednek az idejáró fiatalok.

Horváth Mária üvegfestő

Városunk » Érdekes szikszóiak2008. 06. 22. 18:01

1974-ben születtem Szikszón. Tanulmányaimat itt, majd Miskolcon folytattam. 1996-ban végezetem Nyíregyházán biológia-rajz szakos tanárként. Jelenleg a Magyar Iparművészeti Főiskola posztgraduális képzésének végzős hallgatója vagyok.

Mazúr József fafaragó

Városunk » Érdekes szikszóiak2008. 06. 22. 18:00

Szikszón születtem 1959. május 28-án. Szüleim Mazúr László és Leskó Mária. Általános iskolai tanulmányaimat is Szikszón végeztem, majd az egykori Zalka Máté (ma Andrássy Gyula) Műszaki Szakközépiskolába jártam. Itt szereztem érettségi bizonyítványt 1977-ben.

Pásztor Márta festő és fafaragó

Városunk » Érdekes szikszóiak2008. 06. 22. 17:59

1967. október 18-án születtem Miskolcon. Lehetőségek hiányában csak magánúton, kerülővel kerültem a képzőművészet vonzásába. Sokat köszönhetek mesteremnek, Krupiczer Antal szobrászművésznek.

Urbán Tibor festő

Városunk » Érdekes szikszóiak2008. 06. 22. 17:58

Urbán Tibor 1960-ban született egy Abaúj megyei kisközségben Léhen. Iskoláit szülőfalujában, Kázsmárkon, Szikszón és Budapesten végezte. 1981-től családjával Szikszón él. A Miskolci Galéria grafikus-kiállításrendezője. 1999-től az Új Holnap művészeti, irodalmi, társadalmi folyóirat képszerkesztője. Több műfajban, különböző technikákkal dolgozik. Festmények, grafikák, elektrografikák, képversek, művészkönyvek, tárgyak, mail art munkák és installációk alkotója.

Bethánia Óvoda

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:56

Képzési, szervezési sajátosságok: Településünk sajátságaiból adódóan a népi kultúra ápolását, a hagyományok őrzését és átadását tartjuk feladatunknak a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően.

Bölcs Bagoly Városi Könyvtár

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:54

Tisztelt Olvasóink!

A szikszói Városi Könyvtár hagyományosan több ezer ismeretterjesztő és szépirodalmi kötettel, valamint 100 féle folyóirattal áll az Önök rendelkezésére. (itt jegyezzük meg, hogy nagy szótáraink is vannak, de tetemes árukra való tekintettel, csak
olvasótermi használatra adhatjuk ki.)

II. Rákóczi Ferenc Kórház

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:51

A Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház 1929-31. között épült. Kezdetben gondozóház volt, majd közkórházként működött 60 ággyal, ami fokozatosan bővült 80, később 110 ágyra, ahol sebészeti, belgyógyászati, szülészet-nőgyógyászati betegeket látott el. A kórház már alapításakor a II. Rákóczi Ferenc nevet viselte.

Karolai Oktatóközpont

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:49

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1998. április 3-án kelt határozatával az önkormányzat tevékenységi körébe tartozó közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időre közalapítványt hozott létre. A "Karolai" Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány tevékenységét kiemelkedően közhasznú szervezetként látja el. Az alapítvány célja olyan közfeladat folyamatos ellátása, amelyről törvény felhatalmazása, ill. az önkormányzat döntése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.