Szikszó címer
 

Aktuális

Magyar-hegyi Borok Háza

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:47


A Magyar-hegyi Borok Háza a szikszón újjáéledő borászatnak biztosít szakmai központot, helyet adva - a tárgyi emlékeket bemutató kiállítás mellett-a vincellérképzésnek is.

Meszesi Tangazdaság

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:46

A falu, Meszes, ahol a tájházunk megtalálható, már a honfoglalás előtti is lakott, minden bizonnyal nagy jelentőségú hely volt.

Önkormányzati konyha

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:45

feltöltés alatt...

Sportcsarnok

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:44

Az 1994 - től működő Sportkomplexum a Városi Uszoda szomszédságában található. A 48x26 méter alapterületű játéktér kiválóan alkalmas kézilabda, kosárlabda, röplabda, teremfoci mérkőzések megrendezésére.

Szikszói Hegyközség

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:42

Székhely:
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Uszoda

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:41

Szikszó zöldövezetében, a Sportcsarnok mellett található meg a Városi Uszoda korszerű épülete, mely 2001. december 10 - től üzemel.

Városi Bíróság

Városunk » Intézmények2008. 06. 22. 17:39

3800 Szikszó, Kassai út 31.
Telefon: 46/596/310.
Fax: 46/596/311.

A környék

Városunk » Település2008. 06. 22. 17:23

A Cserehát hegyvonulatainak és a Hernád völgyének találkozásánál, Abaúj kapujában helyezkedik el Szikszó városa, nyugatról és észak-nyugatról a Magyar-hegy, keletről pedig a Hernád határolja 3,620 hektáros területét. Déli határát az Újfalusi part képezi, de itt húzódott az egykori Borsod és Abaúj vármegyék mezsgyéje is. Nevét általában a Szikaszó formára szokták visszavezetni, amelyet szikes talajáról kaphatott, ily módon a Szikszó név jelentése: szikes völgy.

A város

Városunk » Település2008. 06. 22. 17:22

Szikszó Borsod-Abaúj-Zemplén megye kisvárosa. A Hernád völgyének déli kapujában, két természeti kistáj határvonalán fekszik. Nevét minden bizonnyal szikes talajáról kapta. Itt találkozik a Hernád 8 kilométeres széles völgye a Cserehát dombvidékével.

Borászat

Városunk » Település2008. 06. 22. 17:21

A szikszói szőlőtermesztés nagyon hosszú és gazdag múltra tekinthet vissza. Elsőként egy 1343-as hatósági bizonyítvány tesz róla említést, amiben igazolják, hogy a kassai borkereskedőknek nem kell vámot fizetniük Szinán a Szikszón vásárolt bor után.

Vendéglátóhelyiségek

Városunk » Település2008. 06. 22. 17:20

Vendéglátóhelyiségek településünkön

A Csákyak

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:35

Magyar főnemesi család, amely Zsidó nemzetségből származott. Felemelkedésüket Zsigmond királynak köszönhették, ő emelte a családalapító Zsidói István /1350-1397/ fiait, Miklóst és Györgyöt bárói rangra, aki birtokadományokkal is ellátta őket.

A Hunyadyak

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:35

A család első ismert őse a Hunyad vármegyei Nagy András, Majthényi László budai prépost és szerémi püspök tisztje volt, ki 1607-ben Rudolf királytól címeres nemeslevelet kapott.

A Perényiek

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:33

Ősi Abaúj megyei család, hosszú évszázadokig Észak-Magyarország egyik legbefolyásosabb földbirtokosai. Első ismert ősük Dobosi Orbán, aki 1292-ben királyi adományként kapta a később a család nevét adó perényi birtokot.

Az Aba nemzettség

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:32

A legrégibb magyar nemzetségek egyike, nevüket vélhetően Aba Sámuel magyar királyról /1041-44/ kapták.

Batizi András /1515-1546/

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:31

A magyarországi reformáció egyik kiemelkedő alakja. 1530-tól Kassán tanított, majd a szikszói iskolában rektori tisztet töltött be.

Benczédi Székely István

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:30

A Perényiek pártfogoltja volt, ezért elsősorban a Felvidéken tevékenykedett. 1529-ben mint ferences rendi barát iratkozott be a krakkói egyetemre, de onnan már lutheránusként tér vissza.

Dévai Bíró Mátyás /1500-1545/

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:29

Krakkóban, majd Wittembergben tanul, nyíltan hirdeti Luther tanait, Budán 52 tételben foglalja össze a reformáció elveit.

II. Rákóczi Zsigmond (1544-1608)

Városunk » Történelmi alakok2008. 06. 22. 16:28

1544-ben született Felsővadászon, a magyar történelem egyik legmozgalmasabb időszakában. Mivel a törökök az ország déli részéből egyre nagyobb részt foglaltak el, a harcok már a század második felétől érintették birtokait.