Szikszó címer
 

Aktuális

A város története

Városunk » Település2008. 06. 22. 16:21

Noha a város első írásos említése csak a XIII.-XIV. század fordulójának időszakából származik, a régészeti kutatások kimutatták, hogy Szikszó és vidéke már nagyon korán benépesedett.

1848-as szikszói ütközet

Városunk » Szikszói csaták2008. 06. 22. 16:19

1848 telén a Schlick vezette osztrák seregek fölényben voltak a magyar honvédséggel szemben, ezért nagyon nehéz volt megállítani az előrenyomulásukat.

1679-es Thököly vezette ütközet

Városunk » Szikszói csaták2008. 06. 22. 16:18

1678-ban az elégedetlen végvári vitézek, jobbágyok, kisnemesek élére az akkor 21 éves Thököly Imre állt, és ezzel új lendületet kapott a felvidéki tiltakozó mozgalom. Igazi nagy tekintélyt a szikszói győzelemmel szerzett magának a fiatal hadvezér, és ezt követően a mozgalomból egy nagyszabású Habsburg-ellenes háború bontakozott ki.

1588-as törökök elleni csata

Városunk » Szikszói csaták2008. 06. 22. 16:17

Noha Szikszót, mivel nem volt hadászati jelentősége, nem foglalták el a törökök, azt elvárták, hogy rendszeresen adót fizessen nekik a város. Mivel a szikszóiak rendszeresen megtagadták az adófizetést, a törökök többször is feldúlták városukat. 1588-ban Szikszónak már 1,000 arany tartozása volt, ezért a budai basa büntető-adóbehajtó hadjáratot szervezett. A hatezer lovast és ugyanennyi gyalogost Kara Ali bég, a fehérvári parancsnok először Putnok ellen vezette, majd, miután azt nem tudta bevenni, Szikszó irányába indult.

1588-as emlékmű

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:07

1988-ban, Rákóczi Zsigmond győzedelmes csatájának 400 éves évfordulóján állították. A tábla diszkréten megbújik a templom falának árnyékában.

48-as emlékmű

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:06

1930-ban építették, és eredetileg országzászlónak szánták. A II. világháború után levették róla a turult, a kettőskeresztet, valamint a Nagy-Magyarországot ábrázoló térképet, helyettük a 100 éves évfordulón 1948-49-es emléktáblát helyeztek el.

Bethánia kastély

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:05

Miskolcról a határ felé (Kassára) menet, a Kassai út bal oldalán magas kőfal takarja a volt Csáky-Hunyady kastélyt, de az előtte elterülő park - a Bethánia kert - már látható. Az 1700-ban épült kastély utolsó tulajdonosa gróf Hunyady Lászlóné, Csáky Sarolta grófnő, aki végrendeletében egy olyan társaságnak ajánlotta, amely hajlandó leányneveléssel foglalkozni, és tanítja a szikszóiak gyerekeit.

Izraelita temető

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:04

Szikszó városában jelentős létszámú zsidó közösség élt. A II. világháborút és annak borzalmait, a holocaustot csak kevesen élték túl, de az életben maradók is szinte mind elhagyták Szikszót. A legyilkoltakra emlékezik a volt zsinagóga falán elhelyezett emléktábla, amelyet a város állított 1994-ben.

Magyar-hegyi borpincék

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:03

Szikszón már a XIV. század első felében meghonosodott a szőlőtermesztés és bortermelés kultúrája, és egészen a múlt század végéig, amikor a filoxéra kipusztította a teljes szőlőtőke állományt, igen jó minőségi borok készültek a vidéken.

Református templom

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:02

1387-ből származik első okirat, amelyik említést tesz egy új - a ma is álló - templom építéséről. Az oklevelet Szikszai Miklós adta ki, de az építkezés az ő életében már nem kezdődött meg, és később is párhuzamosan haladt a korábbi épület bontásával.

Római katolikus templom

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 16:00


Szépen gondozott, tágas kertben, a Pázmány Péter téren áll a szikszói római katolikus templom. Miután a XVI. században a gótikus templomot a reformátusok szerezték meg, a katolikusoknak sokáig nem volt kőtemplomuk. Végül Eszterházy egri püspök 1777-es tiltakozó levele nyomán lendült neki az építkezés, és 1778-ra már el is készült a templom, amelyet 1780 decemberében szenteltek fel, a Szentháromság tiszteletére. Az 1852-es tűzvészben ez is elpusztult, de a következő évre újjáépítik.

Szent Vendel szobra

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 15:58

Szent Vendel a Magyar hegy védőszentje. Barokk stílusú szobra 1760-ban készült el, 1900-ban áthelyezték mai helyére, a Magyar hegyen lévő Bethánia szőlőbe.

Thököly dombormű

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 15:57

Az 1679-es labancok felett aratott fényes diadal szerzett igazán nagy nevet Thököly Imrének.

Turul emlékmű

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 15:55

Abaúj és Borsod megye határán, az újfalusi parton, a 3-as főút nyugati oldalán áll a 34. császári és királyi gyalogezred emlékére állított emlékmű, közismertebb nevén, a "turul".

Világháborús emlékmű

Városunk » Városnézés2008. 06. 22. 15:50

A Kálvin téren, a templomkertben áll az a kettős emlékmű, amely a két világháborúban elesett Szikszóiaknak állít emléket. A nagyobbik, a katonaalakot ábrázoló, Dedinszky Elemér munkája. Ezt még 1926-ban állították, az avatáson Horthy Miklós kormányzó is jelen volt. A gúla alakú alapépítmény oldalain a háborúban odaveszettek nevei olvashatók.

Új szerverre költözik a szikszo.hu

Hírek » szikszo.hu2007. 05. 04. 18:51

Kedves Látogatók! A szikszo.hu hamarosan új szerverre költözik át.