Szikszó címer
 

Tájékoztató a szociális ellátásokról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul:

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

a foglalkoztatást helyettesítő támogatás

az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).

A februári járandóságot március elején még az önkormányzatok fizetik a helyben szokásos módon.

A változás többek között azzal is jár, hogy áprilistól a támogatást nem kaphatják az önkormányzati házipénztárakból, hanem az összeg átutalással vagy postai pénzküldeményként kerül folyósításra. Akik már rendelkeznek folyószámlával, azoknak nincs teendőjük. Bankszámla hiányában a pénzküldemény postán kerül kézbesítésre.

2015. március 1-jétől a fenti támogatásokban bármilyen jellegű ügyintézést csak a Járási Hivatal intézhet. Önök a változásról 60 napon belül hivatalos tájékoztatást kapnak.

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

– alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),

– időskorúak járadéka,

– alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,

– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési, illetve rendkívüli települési támogatás keretében. Kérjük ennek részleteiről a lakóhelyük szerint illetékes települési önkormányzat munkatársainál érdeklődjenek.

A szociális ellátásokkal kapcsolatosan a Szikszói Járási Hivatal Hatósági Osztályának ügyintézői járnak el.

Ügyfélfogadás helye:

Szikszói Járási Hivatal Hatósági Osztály

3800 Szikszó, Kassai út 108. I. emelet Hatósági Osztály


 

Szikszói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

3800 Szikszó, Táncsics út 2-4. fsz.


 

Ügyfélfogadási idő:

Hatósági Osztály:

Hétfő: 8.00 – 16.00; Szerda: 8.00 -16.00; Péntek: 8.00 – 12.00


 

Járási Munkaügyi Kirendeltség:

Hétfő: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00; Kedd: 8.00 – 12.00; Szerda: 8.00 – 12.00; 13.00 – 16.00;
Csütörtök: 8.00 – 12.00; Péntek: 8.00 – 11.00


 

A járás minden településén – a fenti ügyintézési helyen és ügyfélfogadási időn túlmenően – a jelenleg is működő települési ügysegédek a megszokott ügyfélfogadási rendben és helyszínen látják el a szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatokat.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Szikszói Járási Hivatala