Szikszó címer
 

E-Közigazgatás

A KORMÁNY RENDELETE A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL  

E-Közigazgatás » Koronavírus

A szabályozás lényege, hogy a fenti időszakban csak munkavégzés és az alapvető szükségletek céljából lehet elhagyni a lakóhelyet.

Ez egy kijárási korlátozás, nem pedig tilalom, hiszen nemzetközi összevetésben a most bejelentett lépések összességében nem számítanak nagyon szigorúnak.

A kormányrendelet lényegében azokat a pontokat tartalmazza, amelyeket a ma reggeli rádióinterjúban is jelzett a kormány, de kicsit részletesebben kifejtve az alábbi a lényege:

  • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.( az eddigi 1 méteres távolság helyett) Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
  • Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
  • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

GYORS-TÁJÉKOZTATÓ a járványügyi helyzetben hozott rendkívüli önkormányzati intézkedésekről – tevékenységekről  

E-Közigazgatás » Koronavírus

Sváb Antal polgármester tájékoztatója - korona-vírus ellenei védekezés keretében - az elmúlt napokban történt önkormányzati intézkedésekről, tevékenységekről.

FELHÍVÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Szikszó Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő igényére a hátrányos helyzetű, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Étkezési napok a tavaszi szünetben: 2020. április 9. (csütörtök) és 2020. április 14. (kedd).

Bölcsődések, óvodások esetében csak az intézmény zárva tartásának idején vehető igénybe a szünidei gyermekétkeztetés. Az ebéd a Sixo Tender Kft. Szikszó, Rákóczi u. 31. szám alatt lévő konyha  épületéből az étel elvitelével vehető igénybe.

 A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói felkeresik az érintetteket, így az igénylőlapok részükre átadhatók, vagy a Hivatal (Szikszó Kálvin tér 1. szám alatt) bejáratánál elhelyezett postaládába elhelyezhetők.

Szikszó, 2020. március 26.                          Battáné dr. Tóth Zita sk.  jegyző

BEZÁR A HULLADÉKUDVAR SZIKSZÓN IS

E-Közigazgatás » Koronavírus

Változások a borsod megyei hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban. Határozatlan ideig felfüggesztésre kerül a lomtalanítás és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található hulladékudvarok zárva tartanak.

A BMH Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén az ügyfeleik, munkavállalóik, illetve hozzátartozóik egészségének és biztonságának megóvása érdekében az új típusú koronavírus további terjedése, valamint a kapcsolódó kormány döntések miatt további intézkedések és korlátozások váltak szükségessé.

HIRDETMÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, város területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket valamint a szikszói civil szervezeteket, egyházakat, és érdekképviseleti szerveket, hogy Szikszó Város Önkormányzata a 12/2020.(I. 29.) számú határozatával a hatályos településrendezési terv módosításáról döntött.

A módosítás a város déli, jellemzően gazdasági területeit érinti, figyelembe véve a városon áthaladó nemzetközi és nagytérségi távolsági forgalom közeljövőben történő átrendeződéséből adódó hatásokat A tervezett módosítás megindításához Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város déli iparterületét az önkormányzat számára is jelentőséggel bíró beruházási célterületként kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

AZ ÉRV ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA A KIVÁLÓ VÍZMINŐSÉGRŐL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

A kialakult járványügyi helyzetben ezúton is szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy Társaságunk területén a csapvíz kiváló minőségű és bátran fogyasztható. Az ivóvíz minőségét a vonatkozó előírások szerint rendszeresen ellenőrizzük.

Társaságunk elhivatottan és felelősségteljesen végzi szolgáltatási feladatait, kiemelt figyelmet fordítva a víziközmű-szolgáltatás biztonságának fenntartására, valamint munkavállalóink egészségének megőrzésére.

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben, a vészhelyzetekre kidolgozott tervünket felülvizsgálva, aktualizálva számos óvintézkedést vezettünk be a megelőzés és a kialakult helyzetre való megfelelő felkészülés céljából, összhangban a kormányzati intézkedésekkel.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tájékoztatója

E-Közigazgatás » Koronavírus

A Kormány 1102/2020.(III.14) Kormányhatározata értelmében a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről döntött, mely döntés a pedagógiai szakszolgálati intézmények működésére is hatással van

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat minden intézményében, így a Szikszói Tagintézményben is a személyes jelenlétet igénylő feladatellátás 2020. március 16-tól határozatlan ideig szünetel.

Intézményünk szolgáltatásait a továbbiakban online/digitális formában biztosítja.

ÉRV ZRT - VÍZMŰVEK - VÍZÓRÁK LEOLVASÁSA SZÜNETEL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Ezúton nyújtunk tájékoztatást arról, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel, a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében, az Önök és a Munkavállalóink védelmében 2020. március 18-tól határozatlan időtartamra Társaságunk az alábbi intézkedéseket hozta:

Társaságunk a vízmérők leolvasását előre nem látható ideig szünetelteti.

ÉRV ZRT. - VÍZMŰVEK TÁJÉKOZTATÓ - NINCS SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - ÚJ FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK A CSEKKEK HELYETT

E-Közigazgatás » Koronavírus

Figyelemmel a koronavírus magyarországi terjedésével összefüggésben hirdetett rendkívüli veszélyhelyzetre, felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a személyes érintkezések mellőzése érdekében, a víziközmű-szolgáltatási számlájuk ellenértékét a postán, csekken történő befizetés mellett az alábbi alternatív módokon is kiegyenlíthetik.

A későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a befizetésekről a számlán szereplő határidőig mindenképp szíveskedjenek gondoskodni.

Önök és a Munkavállalóink védelmében 2020. március 18-tól határozatlan időtartamra bezárjuk a Társaság személyes ügyfélszolgálati irodáit, ügyfélszolgálati fiókirodáit és információs pontjait.

Társaságunk korábbi fejlesztésekkel ügyfélbarát ügyintézési módokat alakított ki. Felhasználóink a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásáig a személyes megkeresés helyett az alábbi, kényelmes és gyors ügyintézési lehetőségek segítségével tudják az ügyeiket intézni. Az ügyfélszolgálati irodák majdani megnyitásáról a www.ervzrt.hu honlapunkon tájékoztatjuk Felhasználóinkat.

TÁJÉKOZTATÁS az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott, egységes szerkezetbe foglalt 4/2013.(III.29.). számú rendelet Szikszó Város Önkormányzat közigazgatási határán belül az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

TÜDŐSZŰRÉS SZIKSZÓN

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy városunkban tüdőszűrést végeznek az alábbi napokon:

2020. március 11, 12, 13, 16, 17,18, 19, 20, 23, 24.

Minden nap: 09.00 - 13.15 óra

Helyszín:  Inkubátorház parkoló (Rákóczi u.33.)

TÁJÉKOZTATÁS ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI FELADATOK ÜGYINTÉZÉSÉNEK ÁTHELYEZÉSÉRŐL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 2020. március elsején hatályba lépő rendelkezéseire tekintettel az általános építésügyi hatósági feladatokat a kormányhivatal újonnan létrejövő Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya látja el.

TÁJÉKOZTATÁS ÚJABB EBOLTÁSI IDŐPONTOKRÓL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Zsebesi Bertalan mint az Állatorvosi Kamara nyilvántartott szolgáltató állatorvosa, Szikszó Város közigazgatási területén, az ebek 2020. évi veszettség elleni védőoltását az alábbi időpontokban és helyszíneken végzi el:

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK – Közösségi Koordinátor – Szociális gazdasági, Ifjúsági Koordinátor – Egészségügyi és Oktatási Koordinátor munkakörökre

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás és Szikszó Város Önkormányzata az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyerekprogramok elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos szakterületi koordinátori feladatok elvégzésére három munkatársat keres. 

MIRE ÜGYELJÜNK INGATLANVÁSÁRLÁS ELŐTT? ÉRV - LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. felelős víziközmű-szolgáltatóként az alábbi figyelemfelhívással él ingatlanvásárlást tervező, leendő felhasználói számára.

TÁJÉKOZTATÁS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a BMH Nonprofit Kft. 2020. márciusában indítja a zöldhulladék gyűjtést, amelyet 2020. március 2.-december 15. közötti időszakban kéthetente végeznek el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati ingatlan értékesítése

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Szikszó Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 23/2012. (XI.30.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati ingatlan értékesítése

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Szikszó Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 23/2012. (XI.30.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé: