Szikszó címer
 

Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíj

Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2011/2012. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában.

I. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA képzésben résztvevők számára.

II. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.

III. Kategória: középiskolai képzésben résztvevők számára.

A pályázat benyújtásának feltétele még a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta fennálló szikszói állandó bejelentett lakcím.
(Igazolása a lakcímkártya másolatával.)

A pályázat díjazása:

I. Kategória: Egy díjazott, Nettó 30.000.-Ft./hó.
II. Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000.-Ft./hó.
III. Kategória: Egy díjazott, Nettó 10.000.-Ft./hó.

Bírálati szempontok kategóriánként:

1. A 2010/2011 tanév II. félévének tanulmányi átlaga. Az index eredményeinek, középiskolások esetén a bizonyítvány eredményeinek átlaga.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

2. A tudományos munkák (TDK, OTDK, demonstrátor), középiskolások esetén országos vagy megyei tanulmányi versenyeken elért eredmények prezentálása.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

3. A pályázó tanulmányi vagy tudományos tevékenysége értékeléseként, elismeréseként kapott elismerés (oklevél, plakett, emlékérem, gyűrű). Középiskolások esetében – a fentiek mellett - államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.


2 -


Értékelés:

Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.

I. – II. Kategória/1.: 4,0 tanulmányi átlag 5 pont,
4,2 - „ - 6 pont,
4,4 - „ - 7 pont,
4,6 - „ - 8 pont,
4,8 - „ - 9 pont,
5,0 - „ - 10 pont,
a kerekítés szabályai szerint.

III. Kategória/1.: 4,5 tanulmányi átlag 5 pont,
4,6 - „ - 6 pont,
4,7 - „ - 7 pont,
4,8 - „ - 8 pont,
4,9 - „ - 9 pont,
5,0 - „ - 10 pont,
a kerekítés szabályai szerint.


I. – II. Kategória/2.:
részvétel intézményi TDK versenyen 2 pont,
intézményi TDK I. helyezés, további 2 pont,
részvétel az OTDK versenyen, további 2 pont,
OTDK I.-III. helyezés, további 2 pont,
tanszéki demonstrátori közreműködés, további 2 pont.

III. Kategória/2.:
részvétel megyei tanulmányi versenyen 2 pont,
I.-III. helyezés - „ -, további 2 pont,
részvétel országos - „ -, további 2 pont,
V.-X. helyezés országos – „ - további 2 pont,
I.-V. helyezés országos – „ - további 4 pont.

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!


3 -


I.-III. Kategória/3.:
intézményi elismerés, oklevél 2 pont,
intézményen kívüli oklevél 2 pont,
intézményi emlékérem, plakett, gyűrű 4 pont,
intézményen kívüli emlékérem, plakett 6 pont,
Középislokások esetén:
alapfokú nyelvvizsga 1 pont,
középfokú nyelvvizsga 3 pont,
felsőfokú nyelvvizsga 5 pont.


A pályázatok benyújtási határideje: 2011. szeptember 20. 15 óra.
Módja: személyesen, Szikszó Város Önkormányzat polgármesteri hivatalában, Polgáriné Dsupin Dóra osztályvezetőnél, az ügyfélfogadási idő szerint.
A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását.
A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.
A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi ülésen lesz.
A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára.
Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.
A pályázat kapcsolattartója Pohubi József, Szikszó Város pénzügyi bizottságának elnöke. Tel.: 06/30/971-59-25.

Kapcsolódó letöltés:

jkv_kivonat_palyazat_110815.pdf