Szikszó címer
 

TISZTELT SZIKSZÓI LAKOS!

A 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki 15.000 – 15.000.000 Ft közötti értékben.

A parlagfű virágzásának ideje zömmel július vége, augusztus és szeptember hónapok. A parlagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás és kapálás előnye, hogy teljes mértékben eltávolítja a parlagfüvet. Biztos eredményt hoz az évi többszöri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás. Gyomirtó szerek közül elhanyagolt területeken a Casoron G javasolt, a már kikelt gyomnövények ellen glifozát, és glifozinát-ammónium hatóanyagú szerek alkalmazása célszerű.

Városunk Polgármesteri Hivatala jogosult belterületen, a parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik. A parlagfű észlelése esetén külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást. A Polgármesteri Hivatal által elvégzett kényszerkaszálás után a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör már nem tartozik a település jegyzőjéhez.

Ezúton kérünk minden földhasználót és ingatlantulajdonost, hogy- az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartását.

Polgármesteri Hivatal
Szikszó