Szikszó címer
 

Tisztelt Lakosság!

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012.(XI.30.) Önkormányzati rendelete alapján mezőőri járulékot vezet be.

A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után 1500 Ft/év.

A mezőőri járulékot köteles megfizetni az, akinek a tárgyév január 1. napján termőföld a használatában van, továbbá ha a földhasználó ismeretlen, abban az esetben a tulajdonos.

Amennyiben a földhasználó vagy a tulajdonos személyében változás történik, úgy azt a változástól számított 30 napon belül be kell Jelentenie a Polgármesteri Hivatalba.

A mezőőri járulékot a kötelezett félévi egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti be kamatmentesen.

Az alábbiakban található földbejelentő lapot 2013. január 31-ig visszajuttatni szíveskedjék személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Adócsoport  fsz. 2.ajtó (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

Ronyecz Róbert
jegyző

 

Kapcsolódó letöltés:
Földbejelentő lap