Szikszó címer
 

Közlemény óvodai beiratkozásról

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Szikszói Városi Egységes Óvoda- Bölcsődébe a 2013/2014-es nevelési évre az alábbi időpontban lehet beíratni gyermekeiket:

2013.05.06- 2013.05.10-ig 8-16 óráig

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2013. december 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.

Be lehet íratni azt a gyermeket, aki 2013.08.31-ig betölti a 2. életévét.


Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

    a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
    a gyermek anyakönyvi kivonata
    a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek TAJ kártyája
(amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata

A bölcsődei, óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2013.06.10., a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott e-mail címre vagy lakcímre  postázza az óvoda.

A határozat ellen irányuló felül bírálati kérelmet, a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani, Szikszó Város Jegyzőjéhez.