Szikszó címer
 

Pályázati felhívás

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ösztöndíj pályázatot ír ki szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára az alábbiak szerint:

Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2015/2016. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában.

I. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA képzésben résztvevők számára.

 

II. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.

 

III. Kategória: középiskolai képzésben résztvevők számára.

 

A pályázat benyújtásának feltétele még a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta fennálló szikszói állandó bejelentett lakcím. (Igazolása a lakcímkártya másolatával.)

 

Középiskolásnak az tekintendő, aki a középiskola 9. évfolyamát elkezdte. (Aki ettől fiatalabb, az középiskolába járó, általános iskolás korúnak minősül.)

 

A pályázat díjazása:

 

I. Kategória: Egy díjazott, Nettó 30.000.-Ft./hó.

II. Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000.-Ft./hó.

III. Kategória: Egy díjazott, Nettó 10.000.-Ft./hó.

 

Bírálati szempontok kategóriánként:

 

  1. A 2013/2014 tanév II. félévének tanulmányi átlaga. Az index eredményeinek, középiskolások esetén a bizonyítvány eredményeinek átlaga. A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

 

A felsőoktatásban I. évfolyamot kezdők utolsó éves középiskolai bizonyítványuk eredményével a III. Kategóriában indulhatnak.

 

  1. A tudományos munkák (TDK, OTDK, demonstrátor), középiskolások esetén országos vagy megyei tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények prezentálása.

A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

 

  1. A pályázó tanulmányi vagy tudományos tevékenysége értékeléseként, elismeréseként kapott elismerés (ugyanazon teljesítmény csak egyszer vehető figyelembe a pontozásnál). Államilag elismert nyelvvizsga. Több nyelvvizsga esetén minden nyelvvizsga értékelendő.

A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

 

Értékelés:

 

Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.

 

  • I. – II. Kategória/1.: 4,0 tanulmányi átlag 5 pont,

4,2 - „ - 6 pont,

4,4 - „ - 7 pont,

4,6 - „ - 8 pont,

4,8 - „ - 9 pont,

5,0 - „ - 10 pont,

a kerekítés szabályai szerint.

 

  • III. Kategória/1.: 4,5 tanulmányi átlag 5 pont,

4,6 - „ - 6 pont,

4,7 - „ - 7 pont,

4,8 - „ - 8 pont,

4,9 - „ - 9 pont,

5,0 - „ - 10 pont,

a kerekítés szabályai szerint.

 

  • I. – II. Kategória/2.:

részvétel intézményi TDK versenyen 2 pont,

intézményi TDK I. helyezés, további 2 pont,

részvétel az OTDK versenyen, további 2 pont,

OTDK I.-III. helyezés, további 2 pont,

 

  • III. Kategória/2.:

részvétel megyei tanulmányi és sportversenyen 2 pont,

I.-III. helyezés - „ -, további 2 pont,

részvétel országos - „ -, további 2 pont,

V.-X. helyezés országos – „ - további 2 pont,

I.-V. helyezés országos – „ - további 4 pont.

 

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!

 

  • I.-III. Kategória/3.:

intézményi elismerés 1 pont,

intézményen kívüli elismerés 1 pont,

alapfokú nyelvvizsga 1 pont,

középfokú nyelvvizsga 3 pont,

felsőfokú nyelvvizsga 5 pont.

 

Kizárás:

 

A 2011/2012, a 2012/2013, a 2013/2014 és a 2014/2015 tanévben díjazottak nem vehetnek részt a pályázaton.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. október 21. (szerda) 12:00

 

Módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezetőnél, az ügyfélfogadási idő szerint.

A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását.

A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.

A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi ülésen lesz.

A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára.

Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.