Szikszó címer
 

Hirdetmények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati ingatlan értékesítése

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Szikszó Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 23/2012. (XI.30.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

TÁJÉKOZTATÁS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a BMH Nonprofit Kft. 2020. márciusában indítja a zöldhulladék gyűjtést, amelyet 2020. március 2.-december 15. közötti időszakban kéthetente végeznek el.

MIRE ÜGYELJÜNK INGATLANVÁSÁRLÁS ELŐTT? ÉRV - LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. felelős víziközmű-szolgáltatóként az alábbi figyelemfelhívással él ingatlanvásárlást tervező, leendő felhasználói számára.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK – Közösségi Koordinátor – Szociális gazdasági, Ifjúsági Koordinátor – Egészségügyi és Oktatási Koordinátor munkakörökre

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás és Szikszó Város Önkormányzata az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyerekprogramok elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos szakterületi koordinátori feladatok elvégzésére három munkatársat keres. 

TÁJÉKOZTATÁS ÚJABB EBOLTÁSI IDŐPONTOKRÓL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Zsebesi Bertalan mint az Állatorvosi Kamara nyilvántartott szolgáltató állatorvosa, Szikszó Város közigazgatási területén, az ebek 2020. évi veszettség elleni védőoltását az alábbi időpontokban és helyszíneken végzi el:

TÁJÉKOZTATÁS ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI FELADATOK ÜGYINTÉZÉSÉNEK ÁTHELYEZÉSÉRŐL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Tájékoztatjuk a T. lakosságot, hogy az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 2020. március elsején hatályba lépő rendelkezéseire tekintettel az általános építésügyi hatósági feladatokat a kormányhivatal újonnan létrejövő Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya látja el.

TÜDŐSZŰRÉS SZIKSZÓN

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy városunkban tüdőszűrést végeznek az alábbi napokon:

2020. március 11, 12, 13, 16, 17,18, 19, 20, 23, 24.

Minden nap: 09.00 - 13.15 óra

Helyszín:  Inkubátorház parkoló (Rákóczi u.33.)

ÉRV ZRT - VÍZMŰVEK - VÍZÓRÁK LEOLVASÁSA SZÜNETEL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Ezúton nyújtunk tájékoztatást arról, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel, a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében, az Önök és a Munkavállalóink védelmében 2020. március 18-tól határozatlan időtartamra Társaságunk az alábbi intézkedéseket hozta:

Társaságunk a vízmérők leolvasását előre nem látható ideig szünetelteti.

AZ ÉRV ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA A KIVÁLÓ VÍZMINŐSÉGRŐL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

A kialakult járványügyi helyzetben ezúton is szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy Társaságunk területén a csapvíz kiváló minőségű és bátran fogyasztható. Az ivóvíz minőségét a vonatkozó előírások szerint rendszeresen ellenőrizzük.

Társaságunk elhivatottan és felelősségteljesen végzi szolgáltatási feladatait, kiemelt figyelmet fordítva a víziközmű-szolgáltatás biztonságának fenntartására, valamint munkavállalóink egészségének megőrzésére.

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben, a vészhelyzetekre kidolgozott tervünket felülvizsgálva, aktualizálva számos óvintézkedést vezettünk be a megelőzés és a kialakult helyzetre való megfelelő felkészülés céljából, összhangban a kormányzati intézkedésekkel.

HIRDETMÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, város területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket valamint a szikszói civil szervezeteket, egyházakat, és érdekképviseleti szerveket, hogy Szikszó Város Önkormányzata a 12/2020.(I. 29.) számú határozatával a hatályos településrendezési terv módosításáról döntött.

A módosítás a város déli, jellemzően gazdasági területeit érinti, figyelembe véve a városon áthaladó nemzetközi és nagytérségi távolsági forgalom közeljövőben történő átrendeződéséből adódó hatásokat A tervezett módosítás megindításához Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város déli iparterületét az önkormányzat számára is jelentőséggel bíró beruházási célterületként kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

FELHÍVÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Szikszó Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő igényére a hátrányos helyzetű, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Étkezési napok a tavaszi szünetben: 2020. április 9. (csütörtök) és 2020. április 14. (kedd).

Bölcsődések, óvodások esetében csak az intézmény zárva tartásának idején vehető igénybe a szünidei gyermekétkeztetés. Az ebéd a Sixo Tender Kft. Szikszó, Rákóczi u. 31. szám alatt lévő konyha  épületéből az étel elvitelével vehető igénybe.

 A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói felkeresik az érintetteket, így az igénylőlapok részükre átadhatók, vagy a Hivatal (Szikszó Kálvin tér 1. szám alatt) bejáratánál elhelyezett postaládába elhelyezhetők.

Szikszó, 2020. március 26.                          Battáné dr. Tóth Zita sk.  jegyző

KÖZLEMÉNY A 2020/2021. ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL  

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021. nevelési évre történő ÓVODAI beiratkozás időpontja: 2020. április 2-17.  A beiratkozás az alább felsorolt esetekben szándéknyilatkozat megtételével kezdeményezhető: Elektronikusan: innen és a  www.szikszoovi.hu honlapról is letölthető szándéknyilatkozat kitöltésével és az intézmény részére történő megküldésével, a vezeto@szikszoovi.hu címre. Telefonon: 8-12 óra között a 46/596-327 vagy a 46/395-988-as telefonszámon.

LEGELTETÉSI TILALOM ÉS EBZÁRLAT  

E-Közigazgatás » Hirdetmények

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistánbaksa települések közigazgatási területére 2020. április 5-. és 2020. április 25. közötti időszakra legeltetési és ebzárlatot rendelt el a következők szerint: tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek: zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek; kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A részletek a csatolt dokumentumban

Nem változik a hulladékszállítás rendje az ünnepek alatt!

E-Közigazgatás » Hirdetmények

TÁJÉKOZTATÁS

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás rendje a húsvéti ünnepek alatt nem változik! Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni. A hulladékudvarok zárva tartanak. Az ügyfélszolgálati irodák a koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében továbbra is zárva tartanak, a húsvéti ünnepek alatt (2020. április 10. és 13-án) a telefonos ügyintézési lehetőség szünetel. Egyéb információk: www.bmhnonprofit.hu weboldalon találhatóak.Ügyfélszolgálat elérhetősége: E-mail:      ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu  Telefon:     +36 21 3500 111

Szikszó, 2020. április 9.            Battáné dr. Tóth Zita sk. jegyző

Könyvelői munkakör a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban  

E-Közigazgatás » Hirdetmények

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet könyvelő munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásnak határideje: 2020. június 30. A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

TÁJÉKOZTATÁS: a hulladékszállítás rendje a június 1-ei ünnepnapon nem változik!

E-Közigazgatás » Hirdetmények

A hulladékudvarok 2020. június 1. napján zárva tartanak. A személyes ügyfélszolgálati irodák a koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében továbbra is zárva tartanak, 2020. június 1-én a telefonos ügyintézési lehetőség szünetel.