Szikszó címer
 

TÁJÉKOZTATÁS az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott, egységes szerkezetbe foglalt 4/2013.(III.29.). számú rendelet Szikszó Város Önkormányzat közigazgatási határán belül az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

  • Kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen, és telken lehet égetni, lábon álló növényzet felgyújtása tilos.
  • Égetni csak úgy szabad, hogy az emberi egészséget ne károsítsa, és a környezetet izgató (füst, bűz, hőtermelés, pernye) tevékenység ne álljon fenn.
  • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális illetve ipari eredetű hulladékot.
  • Kerti hulladék égetése minden év március 15. napja és április 15. napja, valamint szeptember 1. napja és december 1. napja között történhet szerdai és szombati napokon (amennyiben az nem ünnepnap).
  • Az égetést a reggeli és az esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változások) miatt 10-15 óra között kell végezni.
  • A rendelet rendelkezéseinek betartását a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jogosult ellenőrizni és az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.

Kérem a rendelkezések figyelembe vételét!

Tisztelettel:                      Sváb Antal, polgármester