Szikszó címer
 

Pályázat területi védőnő munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.)ESzCsM. rendelet és egyéb jogszabályok által meghatározott védőnői feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő szakirány,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik
 • érvényes működési nyilvántartási engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sváb Antal polgármester nyújt, a 46/596-450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1467-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
 • Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szikszó Város Önkormányzat honlapja - 2020. augusztus 7.
 • Szikszó Város Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2020. augusztus 7.

Kapcsolódó fájlok: