Szikszó címer

Koronavírus

ARCMASZKOK OSZTÁSA - SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - ADOMÁNYGYŰJTÉS - ÖNKÉNTESEK TOBORZÁSA

E-Közigazgatás » Koronavírus

Április 1-én, szerdán elkezdődik annak a mintegy háromezer maszknak a szikszói háztartásokhoz történő eljuttatása, melyeket önkéntes felajánlás keretében a segítőkész, elkötelezett helyiek varrtak, az önkormányzat varróműhelyének támogatásával, Sváb Antal polgármester szervezői támogatásával. A maszkok mellett egy Tájékoztató eljuttatására is sor kerül, ahol gyakorlati információk mellett, jelentkezési lap is található a vírus által veszélyeztetett idősek, a rászorulók segtíségkérésének bejelentésére. Az Önkormányzat további önkéntes segítségnyújtók jelentkezését is várja. Képviselő Testület tagjai személyes hozzájárulásukkal - a Szikszó Városért Alapítvány közreműködésével - elindítottak egy pénzbeli adomány-gyűjtést. A számlára befizetett felajánlások a veszélyhelyzet kezelési források bővítéséhez és a nehéz helyzetbe került szikszóiak megsegítéséhez járulnak hozzá.  

SEGÍTSÉGKÉRÉS IGÉNYLÉSE: https://www.survio.com/survey/d/S2P1M8C5O9M8H8N3R    

ÖNKÉNTES SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA JELENTKEZÉS: https://www.survio.com/survey/d/C8G2Z5V2B5N7C5D9O

 

A KORMÁNY RENDELETE A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL

E-Közigazgatás » Koronavírus

A szabályozás lényege, hogy a fenti időszakban csak munkavégzés és az alapvető szükségletek céljából lehet elhagyni a lakóhelyet.

Ez egy kijárási korlátozás, nem pedig tilalom, hiszen nemzetközi összevetésben a most bejelentett lépések összességében nem számítanak nagyon szigorúnak.

A kormányrendelet lényegében azokat a pontokat tartalmazza, amelyeket a ma reggeli rádióinterjúban is jelzett a kormány, de kicsit részletesebben kifejtve az alábbi a lényege:

  • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.( az eddigi 1 méteres távolság helyett) Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
  • Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
  • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

GYORS-TÁJÉKOZTATÓ a járványügyi helyzetben hozott rendkívüli önkormányzati intézkedésekről – tevékenységekről

E-Közigazgatás » Koronavírus

Sváb Antal polgármester tájékoztatója - korona-vírus ellenei védekezés keretében - az elmúlt napokban történt önkormányzati intézkedésekről, tevékenységekről.

BEZÁR A HULLADÉKUDVAR SZIKSZÓN IS

E-Közigazgatás » Koronavírus

Változások a borsod megyei hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban. Határozatlan ideig felfüggesztésre kerül a lomtalanítás és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található hulladékudvarok zárva tartanak.

A BMH Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén az ügyfeleik, munkavállalóik, illetve hozzátartozóik egészségének és biztonságának megóvása érdekében az új típusú koronavírus további terjedése, valamint a kapcsolódó kormány döntések miatt további intézkedések és korlátozások váltak szükségessé.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tájékoztatója

E-Közigazgatás » Koronavírus

A Kormány 1102/2020.(III.14) Kormányhatározata értelmében a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről döntött, mely döntés a pedagógiai szakszolgálati intézmények működésére is hatással van

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat minden intézményében, így a Szikszói Tagintézményben is a személyes jelenlétet igénylő feladatellátás 2020. március 16-tól határozatlan ideig szünetel.

Intézményünk szolgáltatásait a továbbiakban online/digitális formában biztosítja.

ÉRV ZRT. - VÍZMŰVEK TÁJÉKOZTATÓ - NINCS SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - ÚJ FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK A CSEKKEK HELYETT

E-Közigazgatás » Koronavírus

Figyelemmel a koronavírus magyarországi terjedésével összefüggésben hirdetett rendkívüli veszélyhelyzetre, felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a személyes érintkezések mellőzése érdekében, a víziközmű-szolgáltatási számlájuk ellenértékét a postán, csekken történő befizetés mellett az alábbi alternatív módokon is kiegyenlíthetik.

A későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a befizetésekről a számlán szereplő határidőig mindenképp szíveskedjenek gondoskodni.

Önök és a Munkavállalóink védelmében 2020. március 18-tól határozatlan időtartamra bezárjuk a Társaság személyes ügyfélszolgálati irodáit, ügyfélszolgálati fiókirodáit és információs pontjait.

Társaságunk korábbi fejlesztésekkel ügyfélbarát ügyintézési módokat alakított ki. Felhasználóink a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásáig a személyes megkeresés helyett az alábbi, kényelmes és gyors ügyintézési lehetőségek segítségével tudják az ügyeiket intézni. Az ügyfélszolgálati irodák majdani megnyitásáról a www.ervzrt.hu honlapunkon tájékoztatjuk Felhasználóinkat.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 65 ÉV FELETTIEKNEK

Hírek » Koronavírus

A koronavírus egyre intenzívebb terjedése, s megjelenési veszélye nő közvetlen környezetünkben, városunkban is. Mindez nemcsak óvatosságra, hanem tudatos, felelősségteljes cselekvésre késztet mindnyájunkat. A szakemberektől tudjuk, hogy az egészségében legveszélyeztetettebbek a 60, különösen a 65 év felettieket.

Kérjük, hogy saját egészségük, a vírussal való találkozás elkerülése érdekében a következő hetekben ne hagyják el otthonaikat: se látogatóba, se ügyet intézni, se boltba, se orvoshoz, se gyógyszertárba ne menjenek és ne fogadjanak vendégeket.  Ne feledjék, hogy a rendszeresen használt gyógyszerek felírását telefonon is kérhetik!

Március 16-tól - óvoda-bölcsőde ügyeleti rend szerint működik – a gyermekek közétkeztetése a szünidei, rászorultsági elv szerint történik

Hírek » Koronavírus

A korona-vírus okozta kivételes helyzetben az óvodák működésének kérdését a kormány a fenntartókra bízta.

Szikszó Város Önkormányzata szombati, intézményvezetőkkel, háziorvosokkal kibővített rendkívüli ülésen úgy határozott, hogy az óvodánk ügyeleti rend szerint fog működni. Várhatóan ilyen döntés születik majd a Bethánia Óvoda esetében is. Mit jelent ez?

Azt javasoljuk, hogy azok a szülők, akik gyermekük elhelyezését meg tudják oldani – nem a nagyszülőknél -, azt tegyék meg és lehetőség szerint ne vigyék óvodába a gyermekeiket. A közösség, a gyerekek, a szülők és a nagyszülők egészségének megőrzése érdekében ez a legjobb megoldás.  Kérjük, elsősorban erre törekedjenek.

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETELTETÉSÉRŐL

Hírek » Koronavírus

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a WHO által a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-fertőzések miatti veszélyhelyzetre tekintettel  2020. március 16. napjától a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfelek személyes fogadása - az alábbi  kivétellel- határozatlan időtartamig szünetel.

- Haláleset anyakönyvezése ügyében előzetes telefonos egyeztetést követően fogadjuk az ügyfeleket. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06/46 596 448

Kérjük, hogy beadványaikat postai vagy elektronikus úton szíveskedjenek benyújtani. A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban a munkavégzés ettől függetlenül zavartalanul folyik. Bővebb tájékoztatást a 06/46 596 450, 06/46 596 444 telefonszámokon, valamint a titkar@szikszo.hu e-mail címen igényelhetnek.  Köszönjük megértésüket! 

Szikszó, 2020. március 13. Battáné dr. Tóth Zita jegyző