Szikszó címer
 

Veszélyes állatok tartásának engedélyezése, nyilvántartása

A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló mód. 8/1999.(VIII.13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM rendelet értelmében a veszélyes állatokat (a rendelet mellékletében felsorolt fajok egyedei) a települési önkormányzat jegyzője nyilvántartásba veszi; továbbá amennyiben a tartás körülményei a rendeletben előírt feltételeknek megfelelnek, a veszélyes állatok tartását engedélyezi.

A veszélyes állatok tartása iránt kérelmet szükséges benyújtani, melyhez az alábbiak csatolása, illetve megjelölése szükséges:

- 2.200.- Ft összegű általános illetéket,

- egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt a kérelmező,

- a megfelelő szakirányú végezettséget, tartási ismereteket igazoló, legalább középfokú szakképesítés, illetve szakmai gyakorlat igazolását, ennek hiányában megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy alkalmazásának igazolását,

- a tartási hely közvetlen szomszédainak beleegyező nyilatkozatát csatolni szükséges,

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy biztosítja a hivatkozott rendelet 2-3. sz. mellékletében előírt feltételeket, illetve nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági előírásokat biztosítja.

Osztály: Hatósági Osztály

Ügyintéző: Peleskeyné Drótos Zsuzsanna