Szikszó címer
 

Védelembe vétel

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. Az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára a jegyző a védelembe vételi eljárást köteles lefolytatni.

Osztály: Gyámhatóság

Ügyintéző: Horváthné Steiner Andrea