Szikszó címer
 

Vásárlók könyve (üzlet) hitelesítése

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése szerint az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen vásárlók könyévt kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe jegyezhetik be az üzlet működésével kapcsolatos panaszaikat, bejelentéseiket és javaslataikat.

Az üzletek működési rendjéről valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.) Korm. rendelet szerint a vásárló írásbeli panaszát - két példányban, a jegyző által hitelesített számozott oldalú - vásárlók könyvében teheti meg.

A vásárlók könyve hitelesítését személyesen a Hatósági Osztályon ehet elvégezni, melyhez szükséges csatolni a nyomtatványboltban beszerezhető vásárlók könyvét is.

Osztály: Hatósági Osztály

Ügyintéző: Vályi Nagy Péter