Szikszó címer
 

Vadászterület résztulajdonosainak közös képviselete

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 79/2004.(V.4.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője jár el törvényes képviselőként a Vtv. alapján vadászterületnek minősülő, de nem a Magyar Állam tulajdonát képező földek tulajdonosai nevében, akik a kialakítandó vadászterületen egyenként harminc hektárnál kisebb földtulajdonnal rendelkeznek, és e képviseletükkel más természetes vagy jogi személyt nem bíztak meg; illetve a kialakítandó vadászterületen harminc hektárnál nagyobb földtulajdonnal rendelkeznek, de a határozathozatalon nem jelentek meg, és képviseletükről sem gondoskodtak. Az ügycsoport a jegyző a vadásztársaság felé történő képviseletét jelenti, amely a vadászterület határának megállapítására, a földhaszonbérlet képviseletére, a bérleti díj megállapítására terjed ki.

Osztály: Hatósági Osztály

Ügyintéző: dr. Lupkovics Beáta