Szikszó címer
 

Üzletek működésével kapcsolatos egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása

Az üzletek működési rendjéről valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.) Korm. rendelet értelmében az üzlet fekvése szerint illetékes jegyző az üzletek (kereskedelmi, vendéglátó, kereskedelmi szálláshely szolgáltató, stb.) üzemeltetéséhez működési engedélyt állít ki. A rendelet szerint a jegyző - hivatalból, vagy kérelem alapján - vizsgálhatja az üzletek jogszerű működését a vonatkozó kereskedelmi jogszabályok tekintetében. Az ügycsoport az üzletek működésével kapcsolatos kérelmek, beadványok, panaszok elintézésére vonatkozik.

Osztály: Hatósági Osztály

Ügyintéző: dr. Lupkovics Beáta, Vályi Nagy Péter