Szikszó címer
 

Üzembentartó bejegyzés

Amennyiben a jármű opciós korlátozással (hitel) terhelt, az üzembentartó bejegyzéshez minden esetben szükséges a finanszírozó (hitelintézet) hozzájárulása!

- forgalmi engedély

- üzembentartói szerződés (bérleti szerződés, stb.)

- érvényes kötelező felelősség biztosítás (kötvény + befizetési igazolás)

- jogi személy esetén 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés vagy cégkivonat

- jogi személy esetén aláírási címpéldány, cégbélyegző

- amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el személyesen, az ügyintézéshez aláírási címpéldány és az aláírásra jogosult személy írásos meghatalmazása szükséges.

Várható költség: forgalmi engedély (6.000.- Ft)

Osztály: Okmányiroda

Ügyintéző: Arnóczki Attila, Repászki János