Szikszó címer
 

Utólagos apai elismerés(kiskorúak esetében)

Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekre teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni a városi gyámhivatal, jegyzői gyámhatóság és az anyakönyvvezető előtt.

Teljes hatályú apai elismerést mindkét szülő együttes jelenlétével lehet tenni. Szükséges hozzá a szülők érvényes személyazonosító igazolványa, lakcímigazoló kártya, a gyermek születési anyakönyvi kivonata. Amennyiben az anya családi állapota elvált, vagy özvegy, akkor e tényt igazoló okiratot (a házasság felbontását igazoló házassági anyakönyvi kivonatot, halotti anyakönyvi kivonatot vagy válás tényét igazoló bíróság jogerős ítéletet) kell csatolni.

Osztály: Hatósági Osztály/Gyámhivatal

Ügyintéző: Horváthné Steiner Andrea/dr. Szatmári Fruzsina