Szikszó címer
 

Újszülött anyakönyvezése

Az eljáráshoz szükséges iratok:

- az anya érvényes személyazonosító igazolványa, lakcímkártya,

- házas családi állapot esetén 300 lapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat

- elvált családi állapot esetén jogerős bírói ítélet a házasság felbontásáról

- özvegy családi állapot esetén a volt férj halotti anyakönyvi kivonata

Az iratokat a szülés helye szerinti kórház veszi át és az anyakönyvezést követően az újszülött születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját átadja az anyának.

Ha az anyakönyvezéshez szükséges iratok nem állnak rendelkezésre az anyakönyvvezető az anyát hiánypótlásra szólítja fel, amelynek személyesen vagy meghatalmazott útján lehet eleget tenni.

Kórházon kívül történő szülés esetén, a szülést követő 3 napon belül a szülő vagy meghatalmazottja az anyakönyvvezetőnél kezdeményezi a gyermek anyakönyvezését. Ehhez szükséges a szülést levezető orvos által kiállított igazolás, a szülők érvényes személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája, házassági anyakönyvi kivonata, vagy családi állapot igazolás, vagy teljes hatályú apai elismerés.

Osztály: Hatósági Osztály

Ügyintéző: Horváthné Steiner Andrea