Szikszó címer
 

Tűzszerészeti mentesítéssel kapcsolatos intézkedések (talált robbanótestekkel kapcsolatos eljárás)

A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999.(IX.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint aki elhagyott robbanótestet, vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a helyi rendőri szervnek, ahol ilyen nincs, ott a települési önkormányzat jegyzőjének.

A jegyző a bejelentésről köteles értesíteni a területileg illetékes rendőri szervet, illetve a bejelentés alapján megteszi az alábbi intézkedéseket:

- ellenőrzi a bejelentés valódiságát

- megjelöli a feltételezett vagy azonosított robbanótest helyét, elhelyezi a robbanásveszélyre utaló figyelmeztető jelzést,

- bejelentést tesz a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletére a talált robbanótestről, illetve a megtett intézkedésekről,

- a bejelentő a Tűzszerész Ügyelet által javasolt további indokolt intézkedést foganatosít.

Osztály: Hatósági Osztály

Ügyintéző: Vályi Nagy Péter