Szikszó címer
 

Túlfizetés az adószámla egyenlegében

Téves befizetés esetén, vagy ha az adózó az adott adóra a fennálló tartozásánál nagyobb összeget fizetett be, a túlfizetést az adóhatóság kérelemre az általa nyilvántartott más adótartozásra számolja el. Amennyiben adózónak az önkormányzati adóhatóságnál nincs tartozása, rendelkezhet a fennálló túlfizetés összegének visszatérítéséről, amelyet az önkormányzati adóhatóság akkor téríthet vissza, ha a befizetőnek nincs más hatóságnál nyilvántartott köztartozása.

Osztály: Pénzügyi Osztály

Ügyintéző: Borza András, Szarkáné Huszka Krisztina