Szikszó címer

Köztemetések elrendelése

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Ügyindítás:

Az eljárás hivatalból indul.

A temetés elrendeléséhez szükséges iratok:

- az a) és b) pont igazolása

– halottvizsgálati bizonyítvány

– halotti anyakönyvi kivonat

– rendőrségi engedély /rendkívüli haláleset/

Alkalmazott jogszabályok:

1993. évi III. tv.

2004. évi CXL. tv.

Osztály: Önkormányzati és Szociális Osztály

Ügyintéző: Kovácsné Szoboczki Andrea