Szikszó címer
 

Átmeneti segély

Jogosultsági feltételek:

Átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a családot, illetve személyt, amely /aki/ a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásai vannak – különösen betegség, elemi kár – és alapvető szükségleteiről más módon nem tud gondoskodni, és anyagi helyzetének átmeneti javítása más módon nem biztosítható és családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg

- a nyugdíjminimum 100 %-át,

- egyedül élők esetében 150 %-át.

Támogatás összege:

a) a tárgyév folyamán legfeljebb három alkalommal állapítható meg, és együttes összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimumot.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet - lehetőleg az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - a Szikszói Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ és Védőnői Szolgálatnál (Szikszó, Rákóczi u. 60.) lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- jövedelemigazolás

- szükség esetén rendkívüli élethelyzet igazolása

Alkalmazott jogszabályok:

- 1993. évi III. törvény

- 2004. évi CXL. törvény

- Szikszó Város Önkormányzatának 6/2000.(IV.28.) sz. rendelete

Osztály: Önkormányzati és Szociális Osztály

Ügyintéző: Kovácsné Szoboczki Andrea