Szikszó címer
 

Ápolási díj

Jogosultsági feltételek:

Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó / Ptk. 685. § b) pontja/, ha állandó és tartós gondozásra szoruló

a) súlyosan fogyatékos,

b) fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos,

c) 18 év alatti tartósan beteg,

d) 18. életévét betöltött tartósan beteg

személy gondozását, ápolását végzi és a jogszabály alapján jogosultságot kizáró körülmény nem áll fenn.

A d) pont esetében további feltétel, hogy az ápoló és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonnal nem rendelkezik, és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum:

- 100 %-át,

- egyedül élő esetében 150 %-át,

Támogatás összege:

a) esetben: nyugdíjminimum 100 %-a/hó

b) esetben: nyugdíjminimum 130 %-a/hó

c) esetben: nyugdíjminimum 100 %-a/hó

d) esetben: nyugdíjminimum 80 %-a/hó.

Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a fenti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – a Szikszói Városi Óvoda Alapszolgálatási Központ és Védőnői Szolgálatnál (Szikszó, Rákóczi u. 60.) lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

- ápolt személy háziorvosa által kitöltött igazolás és szakvélemény

- szükség esetén nevelési-oktatási, illetve nappali szociális intézmény igazolása

d) pont esetében a fentieken túl:

- az ápoló családjának jövedelemigazolása

- ápoló vagyonnyilatkozata

Alkalmazott jogszabályok:

- 1959. évi IV. törvény

- 1993. évi III. törvény

- 2004. évi CXL. törvény

- 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet

Osztály: Önkormányzati és Szociális Osztály

Ügyintéző: Kovácsné Szoboczki Andrea