Szikszó címer
 

Állattartási ügyek (egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása)

Szikszó Város Önkormányzat az állattartás helyi szabályairól szóló módosított 6/1997. (IV.16.) számú rendeletében szabályozza Szikszó város közigazgatási területén az állattartás helyi szabályait. Szabályozza a haszonállatok, az egyéb állatok (pl.: madarak, macskák, galamb, stb.).

A haszonállatok, valamint az egyéb állatok tartása tekintetében a város három állattartási övezetre van felosztva, a rendelet konkrétan szabályozza az egyes állattartási övezetekben tartható állatok számát.; a rendelet szabályozza továbbá az állattartás módját különös tekintettel a környezetvédelmi, közegészségügyi követelményekre.

Amennyiben haszonállatok tartása módjában, illetve számában nem megfelelő, kérelem alapján eljárást lehet kezdeményezni ennek vizsgálatára. A jegyző hatáskörében, az eljárás eredményéről függően érdemi határozatban rendelkezik az állattartással kapcsolatosan.

A szabálytalan ebtartás, ebsétáltatás, harapás tekintetében szabálysértési eljárás lefolytatása indokolt.

Az állattartási ügyek egyediek, így formanyomtatvány nem áll a rendelkezésre. A kérelmet írásos formában, illetve szóban a Hatósági Osztályon lehet előterjeszteni.

Osztály: Hatósági osztály

Ügyintéző: Peleskeyné Drótos Zsuzsanna