Szikszó címer
 

Állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyezése

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 41. § (1) bekezdése szerint az állatpanzió és állatmenhely (együtt állatotthon) létesítését az állatotthon tervezett helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló módosított 3/2001.(II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM rendelet az állatotthon engedélyezésének részletes szabályait tartalmazza.

Az állatotthon (állatpanzió) működése iránti kérelemhez csatolni szükséges, illetve a kérelemnek tartalmaznia kell:

- 2.200.- Ft eljárási illetéket,

- a kérelemben szerepeltetni kell a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét, valamint vezető nevét, címét; a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, végzettségét és képesítését igazoló dokumentumok csatolásával; a telephely adatait,

- az állat-egészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát,

- a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő állatotthon esetén igazolást a tartós működéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról,

- mellékelni szükséges a "Működési szabályzatot", és megszűnés esetére a "Felszámolási tervet".

A fentiekben hivatkozott "Működési szabályzat"-nak tartalmaznia kell:

- az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját,

- az érkező állatok beléptetési rendjét,

- az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését,

- az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, euthanazia lehetőségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását,

- az új gazda keresésének módját és az örökbeadást és ennek ellenőrzésének módját,

- veszélyes állat elhelyezése esetén az előírt és a teljesített feltételeket, a gondozás, az ellátás rendjét,

- a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.

Az állatpanzió (állatotthon) működéséhez szükséges engedélyezési eljárásban az állat-egészségügyi hatóság, az ÁNTSZ és a környezetvédelmi hatóság - a jegyző felkérésére - szakhatóságként működik közre.

Osztály: Hatósági osztály

Ügyintéző: dr. Lupkovics Beáta