Szikszó címer
 

Állatok védelmével kapcsolatos eljárás

A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló módosított 245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a jegyző az állatok védelméről és kíméletéről szóló módosított 1998. évi XXVIII. törvény megsértése esetén, az állatok védelme érdekében különböző intézkedéseket tehet.

Az intézkedések lehetnek:

- az állattartótól az állattartással kapcsolatos felvilágosítást, adatot kérhet,

- az állattartással kapcsolatosan iratokba betekinthet,

- az állattartás helyszínén helyszíni szemlét tarthat.

A jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, a fentebb hivatkozott állatvédelmi törvény megsértése esetében az illetékes hatóságot intézkedésre hívhatja fel, az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti, illetve végső soron az állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja.

Az ügycsoport ezen állatvédelmi ügyek intézésére szolgál.

Osztály: Hatósági osztály

Ügyintéző: Peleskeyné Drótos Zsuzsanna