Szikszó címer
 

Adók és egyéb köztartozások behajtásának ügyei

Az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartásában szereplő adó- és egyéb köztartozás hátralékok beszedése érdekében haladéktalan intézkedések megtételére köteles, amelyek során előzetes felhívás nélkül a bírósági végrehajtás teljes eszköztára igénybe vehető. Az adóhatóság a hátralékok csökkentését közérdekként kezeli, mivel az adóbevételek városunk költségvetésének számottevő részét képezik. A kényszerintézkedések elkerülése érdekében az ismert tartozások mielőbbi rendezése javasolt. Kétség esetén a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának munkatársai felvilágosítást adnak.

Osztály: Pénzügyi Osztály

Ügyintézők: Borza András, Szarkáné Huszka Krisztina